Träffar: 150

Förekomst av algblomning i Vombsjön sommaren 2020

Bakgrund

Växtplankton (även kallade mikroalger) förekommer naturligt i sjöar och hav. De bildar basen av födoväven, ungefär som gräset på savannen. På somrarna kan det bli stora mängder av växtplankton vilket benämns som algblomning. Vissa arter av växtplankton som tillhör gruppen cyanobakterier bildar gifter (algtoxiner) i vattnet. Ett exempel är cyanobakterien Microcystis som är vanligt förekommande i Vombsjön och i andra sötvatten. Algtoxiner kan ge hudirritation och klåda i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur (men även kor och hästar) – det är därför rekommenderat att undvika bad vid kraftig algblomning.

För att öka kunskapen kring algblomning i Vombsjön samt förekomsten av algtoxiner har Lunds Universitet tillsammans med Fokus Vombsjön startat medborgarprojektet Algväktare. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas. Under sommaren 2020 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet.

Rapportering av algblomning

Den uppskattade mängden cyanobakterier (algförekomst) i Vombsjön presenteras i tabellen nedan tillsammans med en bedömning av algblomningen utifrån Världshälsoorganisationen (WHO) gränsvärden för cyanobakterier i badvatten. Uppdatering sker vanligtvis dagligen vid 13-tiden.

Algförekomst i Vombsjön

DatumProvtagningsplatsAlförekomst (mg/L)Bedömning (se bedömningsgrunder)Microcystinhalter (ppb)
2020-09-30Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-30Norra stranden2-10gul
2020-09-30Vombsjögården2-10gul
2020-09-30Västra stranden>10röd
2020-09-29Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-29Vombsjögården2-10gul
2020-09-29Norra stranden2-10gul
2020-09-29Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-28Norra stranden2-10gul
2020-09-27Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-27Västra stranden2-10gul
2020-09-27Vombsjögården2-10gul
2020-09-27Norra stranden2-10gul
2020-09-26Norra stranden2-10gul
2020-09-26Vombsjögården2-10gul
2020-09-26Västra stranden>10röd
2020-09-25Vombsjögården>10röd
2020-09-25Norra stranden2-10gul
2020-09-25Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-25Västra stranden>10röd
2020-09-24Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-24Norra stranden2-10gul
2020-09-24Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-24Vombsjögården<2blå
2020-09-23Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-23Norra stranden2-10gul
2020-09-23Vombsjögården2-10gul
2020-09-23Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-23Västra stranden>10röd
2020-09-22Norra stranden2-10gul
2020-09-22Vombsjögården2-10gul
2020-09-22Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-22Västra stranden>10röd
2020-09-21Norra stranden2-10gul
2020-09-21Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-21Vombsjögården2-10gul
2020-09-21Västra stranden2-10gul
2020-09-20Vombsjögården2-10gul
2020-09-20Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-20Norra stranden2-10gul0
2020-09-20Västra stranden2-10gul
2020-09-20Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-19Vombsjögården2-10gul
2020-09-19Sjöhusvägen2-10gul
2020-09-19Norra stranden>10röd
2020-09-19Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-19Västra stranden2-10gul
2020-09-18Vombsjögården2-10gul
2020-09-18Sjöhusvägen>10röd
2020-09-18Norra stranden>10röd
2020-09-17Vombsjögården>10röd
2020-09-17Norra stranden2-10gul
2020-09-17Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-16Norra stranden2-10gul
2020-09-16Vombsjögården2-10gul
2020-09-16Västra stranden2-10gul
2020-09-16Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-15Sjöhusvägen>10röd
2020-09-15Norra stranden2-10gul
2020-09-15Vombsjögården2-10gul
2020-09-15Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-14Norra stranden2-10gul
2020-09-14Vombsjögården2-10gul
2020-09-14Sjöhusvägen>10röd
2020-09-14Västra stranden2-10gul
2020-09-13Norra stranden2-10gul
2020-09-13Vombsjögården<2blå
2020-09-13Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-13Västra stranden2-10gul
2020-09-12Norra stranden>10röd
2020-09-12Vombsjögården<2blå
2020-09-12Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-12Västra stranden>10röd
2020-09-11Vombsjögården2-10gul
2020-09-11Norra stranden>10röd
2020-09-11Västra stranden2-10gul
2020-09-11Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-09-10Norra stranden>10röd
2020-09-10Sjöhusvägen>10röd
2020-09-10Vombsjögården2-10gul
2020-09-10Västra stranden2-10gul
2020-09-10Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-09Sjöhusvägen>10röd
2020-09-09Vombsjögården<2blå
2020-09-09Norra stranden>10röd
2020-09-09Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-09Västra stranden2-10gul
2020-09-08Sjöhusvägen>10röd
2020-09-08Vombsjögården2-10gul
2020-09-08Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-08Norra stranden>10röd
2020-09-08Västra stranden2-10gul
2020-09-07Vombsjögården2-10gul
2020-09-07Sjöhusvägen>10röd
2020-09-07Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-07Norra stranden>10röd
2020-09-07Västra stranden>10röd
2020-09-06Vombsjögården2-10gul0
2020-09-06Sjöhusvägen>10röd
2020-09-06Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-06Västra stranden>10röd
2020-09-06Norra stranden>10röd
2020-09-05Vombsjögården2-10gul
2020-09-05Sjöhusvägen>10röd
2020-09-05Badplatsen (Östra)>10röd
2020-09-05Västra stranden>10röd
2020-09-05Norra stranden>10röd
2020-09-04Badplatsen (Östra)>10Röd
2020-09-04Vombsjögården2-10Gul
2020-09-04Sjöhusvägen>10Röd
2020-09-04Norra stranden>10Röd
2020-09-03Norra stranden>10Röd
2020-09-03Vombsjögården>10Röd
2020-09-03Badplatsen (Östra)>10Röd
2020-09-03Västra stranden2-10Gul
2020-09-03Sjöhusvägen>10Röd0
2020-09-02Badplatsen (Östra)>10Röd
2020-09-02Vombsjögården>10Röd
2020-09-02Norra stranden>10Röd
2020-09-02Sjöhusvägen>10Röd
2020-09-01Norra stranden2-10Gul
2020-09-01Vombsjögården<2Blå
2020-09-01Badplatsen (Östra)2-10Gul
2020-09-01Västra stranden<2Blå
2020-08-31Norra stranden2-10Gul
2020-08-31Vombsjögården2-10Gul
2020-08-31Västra stranden<2Blå
2020-08-30Badplatsen (Östra)2-10Gul
2020-08-30Vombsjögården2-10Gul
2020-08-30Norra stranden2-10Gul5
2020-08-30Västra stranden2-10Gul
2020-08-29Badplatsen (Östra)2-10Gul
2020-08-29Vombsjögården2-10Gul
2020-08-29Sjöhusvägen2-10Gul
2020-08-29Norra stranden2-10Gul
2020-08-29Västra stranden2-10Gul
2020-08-28Sjöhusvägen2-10Gul
2020-08-28Norra stranden2-10Gul
2020-08-28Vombsjögården2-10Gul
2020-08-28Västra stranden<2Blå
2020-08-27Sjöhusvägen2-10Gul
2020-08-27Norra stranden2-10Gul
2020-08-27Badplatsen (Östra)2-10Gul1
2020-08-27Vombsjögården2-10Gul
2020-08-27Västra stranden2-10Gul
2020-08-26Badplatsen (Östra)2-10Gul
2020-08-26Vombsjögården2-10Gul
2020-08-26Norra stranden2-10Gul
2020-08-26Sjöhusvägen2-10Gul
2020-08-26Västra stranden2-10Gul
2020-08-25Sjöhusvägen2-10Gul
2020-08-25Vombsjögården2-10Gul
2020-08-25Badplatsen (Östra)2-10Gul
2020-08-25Norra stranden2-10Gul
2020-08-25Västra stranden2-10Gul
2020-08-24Sjöhusvägen<2Blå
2020-08-24Vombsjögården<2Blå
2020-08-24Norra stranden2-10Gul
2020-08-24Västra stranden2-10Gul
2020-08-24Badplatsen (Östra)2-10Gul
2020-08-23Vombsjögården<2Blå
2020-08-23Sjöhusvägen2-5Gul
2020-08-23Norra stranden2-5Gul
2020-08-23Västra stranden2-5Gul
2020-08-23Badplatsen (östra)<2Blå
2020-08-22Norra stranden
2-5Gul
2020-08-22Vombsjögården<2Blå
2020-08-22Västra stranden<2Blå
2020-08-22Badplatsen (östra)<2Blå
2020-08-22Sjöhusvägen<2Blå
2020-08-21Vombsjögården<2blå
2020-08-21Norra stranden<2blå
2020-08-21Badplatsen (Östra)<2blå
2020-08-21Sjöhusvägen<2blå
2020-08-20Norra stranden2-10gul
2020-08-20Vombsjögården<2blå
2020-08-20Badplatsen (Östra)<2blå
2020-08-20Västra stranden2-10gul
2020-08-19Vombsjögården<2blå
2020-08-19Badplatsen (Östra)<2blå0
2020-08-19Norra stranden<2blå
2020-08-19Västra stranden<2blå
2020-08-18Vombsjögården2-10gul
2020-08-18Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-18Norra stranden>10röd
2020-08-18Västra stranden>10röd
2020-08-17Vombsjögården>10röd
2020-08-17Sjöhusvägen>10röd
2020-08-17Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-17Norra stranden>10röd
2020-08-16Vombsjögården2-5gul
2020-08-16Badplatsen (Östra)2-5gul
2020-08-16Västra stranden>10röd
2020-08-16Norra stranden>10röd
2020-08-16Sjöhusvägen>10röd
2020-08-15Vombsjögården2-10gul
2020-08-15Västra stranden>10röd
2020-08-15Sjöhusvägen>10röd
2020-08-15Norra stranden>10röd
2020-08-14Vombsjögården2-10gul
2020-08-14Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-14Norra stranden>10röd
2020-08-14Sjöhusvägen>10röd
2020-08-13Sjöhusvägen>10röd
2020-08-13Vombsjögården2-10gul
2020-08-13Norra stranden>10röd
2020-08-13Västra stranden>10röd
2020-08-13Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-12Sjöhusvägen>10röd
2020-08-12Vombsjögården2-10gul
2020-08-12Norra stranden>10röd
2020-08-12Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-12Västra stranden>10röd
2020-08-11Sjöhusvägen>10röd
2020-08-11Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-11Norra stranden>10röd
2020-08-11Vombsjögården2-10gul
2020-08-10Norra stranden2-10gul
2020-08-10Vombsjögården2-10gul
2020-08-10Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-08-10Sjöhusvägen>10röd
2020-08-10Västra stranden>10röd
2020-08-09Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-08-09Vombsjögården2-10gul
2020-08-09Sjöhusvägen2-10gul
2020-08-09Norra stranden>10röd
2020-08-09Västra stranden2-10gul
2020-08-08Badplatsen (Östra)5-10gul
2020-08-08Vombsjögården5-10gul
2020-08-08Norra stranden>10röd
2020-08-08Västra stranden>10röd
2020-08-08Sjöhusvägen>10röd
2020-08-07Sjöhusvägen>10röd
2020-08-07Vombsjögården>10röd
2020-08-07Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-07Västra stranden>10röd
2020-08-07Norra stranden>10röd
2020-08-06Vombsjögården>10röd
2020-08-06Badplatsen (Östra)>10röd
2020-08-06Västra stranden>10röd
2020-08-06Norra stranden>10röd
2020-08-06Sjöhusvägen>10röd
2020-08-05Sjöhusvägen2-10gul
2020-08-05Vombsjögården2-10gul
2020-08-05Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-08-05Norra stranden2-10gul
2020-08-05Västra stranden2-10gul
2020-08-04Sjöhusvägen2-10gul
2020-08-04Vombsjögården<2blå
2020-08-04Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-08-04Norra stranden2-10gul
2020-08-03Sjöhusvägen2-10gul
2020-08-03Vombsjögården<2blå
2020-08-03Norra stranden<2blå
2020-08-03Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-08-02Västra stranden<2blå
2020-08-02Vombsjögården<2blå
2020-08-02Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-08-02Norra stranden2-10gul
2020-08-01Vombsjögården<2blå
2020-08-01Norra stranden2-10gul
2020-08-01Sjöhusvägen2-10gul
2020-08-01Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-31Vombsjögården<2blå
2020-07-31Norra stranden2-10gul
2020-07-31Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-31Västra stranden2-10gul
2020-07-30Vombsjögården2-10gul
2020-07-30Norra stranden2-10gul
2020-07-30Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-30Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-29Vombsjögården<2blå
2020-07-29Norra stranden2-10gul
2020-07-29Västra stranden2-10gul
2020-07-29Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-28Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-28Norra stranden2-10gul
2020-07-28Vombsjögården<2blå
2020-07-28Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-28Västra stranden2-10gul
2020-07-27Vombsjögården<2blå
2020-07-27Norra stranden<2blå
2020-07-27Västra stranden<2blå
2020-07-27Sjöhusvägen<2blå
2020-07-26Vombsjögården<2blå
2020-07-26Norra stranden<2blå
2020-07-26Sjöhusvägen<2blå
2020-07-26Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-26Västra stranden<2blå
2020-07-25Norra stranden<2blå
2020-07-25Vombsjögården<2blå
2020-07-25Sjöhusvägen<2blå
2020-07-25Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-25Västra stranden<2blå
2020-07-24Norra stranden<2blå
2020-07-24Vombsjögården<2blå
2020-07-24Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-24Västra stranden<2blå
2020-07-24Sjöhusvägen<2blå
2020-07-23Vombsjögården<2blå
2020-07-23Norra stranden<2blå
2020-07-23Sjöhusvägen<2blå
2020-07-23Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-23Västra stranden<2blå
2020-07-22Vombsjögården<2blå
2020-07-22Norra stranden2-10gul
2020-07-22Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-22Västra stranden2-10gul
2020-07-21Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-21Norra stranden2-10gul
2020-07-21Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-21Västra stranden2-10gul
2020-07-20Norra stranden2-10gul
2020-07-20Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-20Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-20Vombsjögården<2blå
2020-07-19Norra stranden2-10gul
2020-07-19Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-19Vombsjögården2-10gul
2020-07-18Västra stranden2-10gul
2020-07-18Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-18Norra stranden2-10gul
2020-07-18Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-18Vombsjögården<2blå
2020-07-17Västra stranden2-10gul
2020-07-17Vombsjögården<2blå
2020-07-17Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-17Norra stranden2-10gul
2020-07-17Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-16Norra stranden<2blå
2020-07-16Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-16Vombsjögården2-10gul
2020-07-16Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-16Västra stranden2-10gul
2020-07-15Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-15Norra stranden2-10gul
2020-07-15Västra stranden2-10gul
2020-07-15Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-14Norra stranden2-10gul
2020-07-14Västra stranden2-10gul
2020-07-14Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-13Vombsjögården2-10gul
2020-07-13Norra stranden2-10gul
2020-07-13Västra stranden2-10gul
2020-07-13Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-12Norra stranden
<2blå
2020-07-12Vombsjögården<2blå
2020-07-12Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-11Norra stranden<2blå
2020-07-11Badplatsen (Östra)<2gul
2020-07-11Vombsjögården<2blå
2020-07-11Sjöhusvägen2-10blå
2020-07-11Västra stranden<2blå
2020-07-10Norra stranden<2blå
2020-07-10Vombsjögården<2blå
2020-07-10Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-10Sjöhusvägen<2blå
2020-07-09Vombsjögården<2blå
2020-07-09Norra stranden2-10gul
2020-07-09Sjöhusvägen<2blå
2020-07-09Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-09Västra stranden2-10gul
2020-07-08Norra stranden2-10gul
2020-07-08Vombsjögården2-10gul
2020-07-08Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-08Västra stranden2-10gul
2020-07-08Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-07Vombsjögården<2blå
2020-07-07Norra stranden<2blå
2020-07-07Västra stranden<2blå
2020-07-07Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-07Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-06Vombsjögården<2blå
2020-07-06Norra stranden2-10gul
2020-07-06Badplatsen (Östra)2-10gul
2020-07-06Sjöhusvägen2-10gul
2020-07-06Västra stranden2-10gul
2020-07-05Vombsjögården<2blå
2020-07-05Norra stranden2-10gul
2020-07-05Badplatsen (Östra)<2blå
2020-07-05Sjöhusvägen<2blå
2020-07-05Västra stranden<2blå
2020-07-04Norra stranden<2blå
2020-07-04Vombsjögården<2blå
2020-07-04Sjöhusvägen<2blå
2020-07-04Västra stranden<2blå
2020-07-03Vombsjögården<2blå
2020-07-03Norra stranden<2blå

Provtagningsplatser i Vombsjön

Bedömningsgrunder

Eftersom det inte finns några svenska gränsvärden för cyanobakterier i badvattnet har vi gjort en bedömning av algblomningen utifrån WHOs gränsvärden. Bedömningen har uppdelats i tre färger: blå, gul och röd (se tabellen nedan för mer information).

Algförekomst (mg/L)BedömningWHOs rekommendationer*
<2BlåLåg risk för negativa hälsoeffekter. Vid 2 mg cyanobakterier/L kan algblomning ge hudirritation i samband med bad. Toxinhalter bedöms vara för låga för att utgöra en hälsofara.
2-10GulMåttlig risk för negativa hälsoeffekter. Vid 10 mg cyanobaktierer/L kan toxinhalter utgöra en hälsofara främst för småbarn och husdjur vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad.
>10RödHög risk för negativa hälsoeffekter. Vid skumbildning kan toxinhalter utgöra en akut hälsofara vid intag av vatten. Algblomning kan ge hudirritation i samband med bad.

*World Health Organization. 2003. Guidelines for safe recreational water environments. Volume 1 Coastal and fresh waters

Kontaktinformation: projektledare Karin Rengefors, Lunds universitet.

AlgVomb@biol.lu.se

Hemsida: https://www.biologi.lu.se/karin-rengefors